Mennyit ér az ingatlanom?

A becsült ár tájékoztató jellegű, nem minősűl hiteles értékbecslésnek!

A Barokk-Bau Kft. több évtizedes tapasztalattal végzi az ingatlan értékbecslési tevékenységet. Szakmailag magasan képzett kollégákkal, az északkelet-magyarországi régiót lefedve tudunk szakmailag megfelelő, a Banki igényekhez igazodó szakvéleményeket készíteni.

Az általunk végzett szakértések, értékbecslések díjai: Versenyképesek, az adott funkcióhoz, mérethez és darabszámhoz igazított, értéktől független díjszabást alkalmazunk, melyet mindig egyedileg, az adott ingatlanra szabunk, az Ügyfél megkeresését és adatszolgáltatását követően.

Szolgáltatásaink

Ingatlan értékbecslés

Cégünk minden típusú ingatlan értékelésével foglalkozik.

Lakossági üzletágunk szakértői lakó, és nem lakóingatlanok értékének becslésével foglalkoznak.

Vállalati részlegünk kollégái, jövedelemtermelő egységek, úgy, mint ipari-termelő, raktár ingatlanok, üzletek, irodaházak es egyéb létesítmények értékének meghatározását végzik. Referenciáink között szerepel teljes cégek-cégcsoportok értékének becslése.

Szakvéleményeinket a Magyarországon működő bankok és szakosított pénzintézetek elfogadják hitelfedezeti célra is.

Cégünk jelentős számban készít szakvéleményeket hazai kis és középvállalkozások, illetve magánszemélyek számára is

A műszaki szakértőként vállalkozunk az építményekkel kapcsolatos műszaki jelenségek, hibák, károk okainak feltárására, a hibák elhárítására megoldási lehetőségeket adunk.

Ingatlan vásárlás előtt minden esetben javaslunk egy műszaki szakvélemény elkészítését.

Ebben a szakvéleményben a vevő megismeri a vásárolni kívánt ingatlan műszaki tulajdonságait, a célszerű energia megtakarítást eredményező felújítási lehetőségeket és költségeket. Az elkészített szakvélemény segítheti a vevőjelöltet a döntéshozatalban, az esetek döntő többségében a vételárat is jelentősen befolyásolhatja.

Amennyiben ingatlant már megvásárolta, úgy a tanácsadásunkkal tudjuk segíteni abban, hogy időben elvégezzen bizonyos célszerű karbantartási illetve energia megtakarítást eredményező felújításokat.

Építőipari igazságügyi műszaki szakértő kollegáink vállalják beruházások garanciális, szavatossági kérdések és kivitelezési hibák véleményezését.

Ingatlanforgalmi igazságügyi szakértő kollegáink közreműködnek vagyonjogi viták eldöntésében.

Szakterületeink:
 • beruházás
 • beruházások lebonyolítása
 • építésgazdaság
 • építésszervezés
 • építéstechnológia
 • ingatlan-értékbecslés
Peres és nem peres eljárásokban:
 • vállaljuk az ingatlanok értékének megállapítását, műszaki állapotuk felmérését;
 • beruházásokhoz kötődő elszámolási vitáknál a kivitelezés minőségének, készültségi fokának, reális díjának meghatározását;
 • ingatlanhoz fűződő értéknövelő beruházások meghatározását;
 • kisajátításhoz, bánya vagy vezetékjoghoz kapcsolódó kártalanítás meghatározását.

Társaságunk 010686 számon bejegyzett igazságügyi szakértői cég. Önkormányzatok, Bíróságok, Rendőrség és Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalok részére is folyamatosan végzünk szakértői tevékenységeket.

Cégünk képzett szakértői vállalják a finanszírozott beruházásosokhoz kapcsolódó teljesítményigazolások elkészítését, ezáltal lehetővé téve a részszámlák, végszámlák lehívását.

Társaságunk számos pénzintézet elfogadott partnere a projektellenőrzésben. Kollégáink hivatalos kötelezettségeiken túl segítségére lehetnek a beruházás zökkenőmentes lebonyolításában, mind pénzügyi, mind műszaki oldalról.

Értékbecslés folyamata

Kapcsolat

Az értékbecslés elindításának a leggyorsabb módja, ha a kapcsolatot telefonon, a
+36 30 995 1759
telefonszámon veszi fel velünk, ahol kollégánk várja hívását. Ekkor felvilágosítást adunk a szükséges dokumentumokról, a felmerülő kérdéseket tisztázzuk.

E-mailen is jelentkezhet az
info@barokkbau.hu címen. Ebben az esetben kérjük adja meg telefonszámát, hogy visszahívhassuk. A levélben leírhatja egyedi kéréseit, vagy az ingatlan paramétereit is. Hangsúlyozzuk, hogy az e-mailen elküldött ajánlatkérés, Önt nem kötelezi semmire. A kapcsolatfelvétel után a megadott telefonszámon keressük, megrendelését ekkor véglegesítheti.

Információ

A megrendelést követően, az ingatlan gazdasági, társadalmi elhelyezkedésének figyelembevételével, összegyűjtjük a szükséges adatokat. Az alkalmazott megközelítéstől függően az eladásokból, bevételekből, költségekből valamint az összehasonlító ingatlanok építési költségeiből származó összehasonlító információkat.

Egyeztetjük Önnel a helyszíni szemle időpontját, lehetőségeinkhez mérten alkalmazkodva az Ön igényeihez. Ekkor tájékoztatjuk Önt, hogy az értékbecslés elkészítéséhez milyen dokumentumokat kell beszereznie, melyeket a szemle során kell rendelkezésünkre bocsátania. Igény szerint, a tulajdoni lapot és a térképmásolatot beszerezzük!

Helyszíni szemle

A helyszíni szemle során tekintjük át az ingatlan dokumentumait, egyeztetjük az adatokat. Majd az ingatlan műszaki állapotát, az üzemeltetési viszonyokat, a működtetés körülményeit is megvizsgáljuk.

A helyszínen az értékbecslő teljes képet alkot a vizsgált ingatlanról, felméri az értéket befolyásoló pozitív és negatív tényezőket, rögzíti az ingatlan tulajdonságait.

Fotódokumentációt készítünk, valamint ellenőrző méréseket végzünk, esetenként az alaprajzot is elkészítjük.

A helyszíni szemle során történik a fizetés, igény szerint utalásos fizetés is lehetséges, ezen igényüket kérjük előre jelezzék.

Értékbecslés

Az ingatlan értékbecslés elkészítése már nem a helyszínen történik. Az összehasonlító adatok begyűjtése, elemzése, a számítások elvégzése, a végső piaci érték kialakítása, az ingatlan környezetének leírása, az ingatlan megközelíthetősége, műszaki és funkcionális paraméterei, dokumentációk összeállítása hosszas folyamat, jellemzően 3-4 munkanap alatt valósul meg.

A kész szakvélemény átvehető személyesen, digitálisan e-mailban megküldve, valamint igény szerint nyomtatott formában, 1 példányban, postai úton továbbítjuk megbízóink felé!

Reméljük hamarosan Önt is ügyfeleink között üdvözölhetjük!

Ingatlan értéke

Ingatlan értéke

Az ingatlan értékbecslés vonatkozásában az értéket meghatározhatjuk, mint a jövőbeli előnyök pillanatnyi értékét, melyet az ingatlan birtoklásából nyerünk. Gazdasági értékkel azon eszközök bírnak, amelyek tulajdonosaiknak, használóiknak gazdasági hasznot hajtanak.

Egy ingatlan egy időben több különböző értékkel rendelkezhet, mint például:

 • piaci érték
 • méltányos érték
 • befektetési-, vagy tőkeérték
 • hitelbiztosítási érték
 • biztosítási érték
 • alternatív használati érték
 • kényszereladási érték
 • értékcsökkentett pótlási költés
 • könyvszerinti érték

Az ingtlan értékbecslő célja rendszerint a piaci érték becslése.

Piaci érték fogalma

Az Európai Értékelési Szabvány (EVS), a piaci értéket az alábbiak szerint definiálja:„Az a becsült összeg, amelyért az értékelés napján, az ingatlan gazdát cserélhet egy hajlandóságot mutató vevő, és egy hajlandóságot mutató eladó között megfelelő marketingtevékenységet követő tranzakció keretében, ahol a felek tájékozottan, körültekintően, és kényszer nélkül jártak el.”

Nem piaci értéken alapuló értékelés

Erre az értékelési alapra - az EVS szabvány előírása szerint - akkor kerülhet sor, ha a törvényi előírások, a körülmények, illetve a megbízói utasítások ezt megkövetelik, vagy ha a piaci értéket alátámasztó hipotézisek nem alkalmazhatók.Értékelő ebben az esetben a piaci értéktől eltérő bázist használ az értékeléshez, az ingatlan méltányos értékét határozza meg.

Méltányos érték

"Az az összeg, amelyen egy ingatlan tulajdonost cserél a hajlandóságot mutató felek között egy a piaci feltételeknek megfelelő tranzakcióban, vagy amelyre kötelezettséget lehet vállalni"

Befektetési-, vagy tőkeérték

"Az ingatlan értéke egy bizonyos befektető, vagy befektetők csoportja számára, adott befektetés vagy működtetés céljaira. Ez a szubjektív fogalom összefüggésbe hoz egy meghatározott ingatlant egy meghatározott befektetővel, befektetői csoporttal, vagy egységgel, meghatározható befektetési célok és/vagy kritériumok alapján."

Hitelbiztosítási érték

"Az ingatlan értékét az ingatlan jövőbeni piacképességének körültekintő felmérésével határozzák meg, a hosszútávon fenntartható ingatlan-adottságok, általános és helyi piaci feltételek, a jelenlegi és megfelelő alternatív használati módok figyelembevételével. A hitelbiztosítéki érték meghatározásakor a spekulatív elemeket nem veszik figyelembe."

Biztosítási érték

"Egy ingatlan biztosítási értéke azt az összeget jelenti, amelyet egy biztosítási szerződésben elfogadnak az adott ingatlanra vonatkozóan, mint a biztosító kötelezettségét abban az esetben, amikor az adott ingatlanra vonatkozó biztosítási szerződésben meghatározott kockázat miatt kár, vagy pénzügyi veszteség következik be."

Alternatív hasznosítási érték

"Az alternatív használati érték az ingatlan piaci értékét jelenti, melyet a jelenlegi használat folytatásának feltételezése nélkül állapítanak meg."

Kényszereladási érték

"Az az összeg, amelyért egy ingatlan megszerezhető egy, az ingatlannal való rendelkezés tekintetében bármely okból kényszerhelyzetben lévő eladótól."

Értékcsökkentett pótlási költség

Az értékcsökkentett pótlási költség általánosságban olyan módszernek tekinthető, amelyben a piaci értéket megfelelő piaci adatok hiányában állapítják meg."Az értékcsökkentett pótlási költség, egy vagyontárgy annak korszerű megfelelőjével való helyettesítésének folyó költsége, levonva az összegből a fizikai állagromlás, az avulás, és a szükséges javítások költségeit."

Könyvszerinti érték

Referencia

Az elmúlt 25 évben cégünk számtalan értékbecslést és szakértést készített:

- Pénzintézetek részére, Banki felhasználásra (jellemzően hitel fedezeti céllal),
- Lakossági megrendelésre (vásárlás, elidegenítési céllal, peres eljárásban, vagyon megosztási és egyéb céllal),
- Cégek, vállalkozások megrendelésére, apport érték, vásárlási, elidegenítési és egyéb értékmeghatározásra,
- Ügyészség, Bíróság, NAV részére, kirendelés szerint, igazságügyi értékelések,
- Önkormányzatok részére nyilvántartásiérték, vásárlási, elidegenítési és egyéb, pl. kisajátítási értékmeghatározásra

Értékbecslési módszerek

Értékbecslési módszerek

Az ingatlanértékelés hazai gyakorlatában több módszer ismeretes.Ezek szabatos összefoglalását rögzítő jogi háttér – a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről rendelkező 25/1997 PM rendelet – három módszer alkalmazását javasolja, úgy, mint:

 • piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés
 • hozamszámításon alalpuló értékelés
 • költségalapú értékelés

Az értékelést legalább kétféle, lehetőség szerint azonban mind a háromféle módszerrel el kell készíteni.Ezt követően értékek és eltérések elemzése alapján, az óvatosság elvét követve kell az érytékelési szakvéleményben a hitelbiztosítéki értékre javaslatot tenni.

 • A hitelbiztosítéki érték általános forgalmi adót nem tartalmaz.
 • A hitelbiztosítéki érték összegéről a jelzálog-hitelintézet a Szabályzatában meghatározottak szerint dönt. Az elfogadott érték azonban nem lehet magasabb az értékelő által javasoltnál.
 • A jelzálog-hitelintézet belső értékfigyelési rendszert köteles kiépíteni.
 • Lakóingatlanok, építés alatt álló lakóingatlanok, valamint beépítetlen lakótelkek esetében a Szabályzat meghatározott értékhatár alatt megengedheti egyetlen értékelési módszer alkalmazását.
Piaci adatok elemzésén alapuló értékelés

A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés már megtörtént, konkrét és ismert adásvételi ügyletek árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, össze-hasonlításával történik.

Hozamszámításon alapuló értékelési módszer

A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében felmerülő kiadások különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket.Az érték megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó tiszta jövedelmek jelenértéke.

Költségalapú módszer

A költségalapú érték-megközelítés lényege, hogy az ingatlan újra-előállítási költségéből le kell vonni az idő múlása miatti avulást, majd ehhez kell hozzáadni a felépítményekhez tartozó földterület értékét.Ez a módszer fejezi ki legkevésbé a tényleges piaci viszonyokat. Építés alatt lévő létesítménynél, károsodott létesítménynél, takart műtárgynál, valamint olyan esetekben alkalmazható, ha más módszer nem áll rendelkezésre.

Karrier

Dolgozz nálunk!

Cégünk folyamatosan keres felsőfokú végzettséggel rendelkező ingatlan vagyonértékelőket!

Rugalmas munkaidő, kiemelkedő bérezés, Home Office lehetőség!

Jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: info@barokkbau.hu

Mobil: +36 30 518 0568